Szczegóły dotyczące gwarancji:

 1. Każdy produkt WOODSY objęty jest 24-miesięczną gwarancją
 2. Gwarancja obejmuje wady powstałe w trakcie produkcji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dostarczenia produktu do siedziby firmy WOODSY.
 4. Koszty wysyłki reklamowanego produktu leżą po stronie kupującego.
 5. 24-miesięczną gwarancją nie są objęte paski zegarkowe oraz baterie ponieważ są to materiały, które ulegają zwykłemu zużyciu.
 6. Jeśli, w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, naprawa zegarka nie jest możliwa to zostanie on wymieniony na nowy zegarek o identycznych lub zbliżonych parametrach technicznych i estetycznych.
 7. Uprawnienia kupującego wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego obowiązują niezależnie od niniejszych zapisów.

 

Czego gwarancja nie obejmuje?:

 1. Uszkodzeń mechanicznych wynikających z użytkowania produktu (wgniecenia, zadrapania, zarysowania, złamania, stłuczone szkło) oraz wad powstałych w wyniku niepoprawnego użytkowania produktu.
 2. Zalania i zawilgotnienia produktu.
 3. Wad powstałych na skutek pozostawienia zegarka w niesprzyjających warunkach tj. wysokie/niskie ciśnienie, wysoka/niska temperatura, wysoka wilgotność, duże nasłonecznienie.
 4. Ścierania się zewnętrznych powłok zabezpieczających elementy drewniane produktu.
 5. Zużycia, wytarcia pasków lub bransolet.
 6. Zerwania korony zegarka w wyniku zbyt silnego operowania tym elementem.
 7. Uszkodzeń jakiejkolwiek części zegarka, które wynika z niewłaściwej eksploatacji produktu, braku staranności, zaniedbania w użytkowaniu za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zużycia baterii
 9. Odszkodowania za poniesione straty i korzyści utracone w wyniku niedokładności działania lub niefunkcjonowania zegarka.

 

Furmularz zwrotu

Jeśli chcesz reklamować zakupiony u nas produkt lub dokonać jego zwrotu to najlepiej zrobić to z wykorzystaniem poniższego formularza.

Formularz zwortu