Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej WOODSY, administrowanej przez Administratora Danych Osobowych (ADO) – I-MA Krzysztof Kuczkowski  z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53A lok. 30, NIP: 767 158 93 25, REGON: 302115650 (dalej: Administrator, WOODSY).
 2. WOODSY dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

 

Zgoda na przetwarzanie danych, zmiana i usunięcie danych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej WOODSY.
 2. Użytkownikom strony internetowej przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 3. Użytkownik, w celu poinformowania WOODSY o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: hi@woodsy.pl lub powiadomić WOODSY telefonicznie pod numerem: +48 505 149 459.
 4. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

Zakres i sposób przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa).
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika strony internetowej wooodsy.im, a ich przetwarzanie następuje:
  • w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
  • w celu realizacji zawarcia Umowy Sprzedaży,
  • w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników,
  • na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora.
 3. W czasie przeglądania strony internetowej woodsy.im przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 4. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 6. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

 

Pliki cookies

 1. Sklep WOODSY – jak niemal wszystkie inne strony www – korzysta z plików cookies w celu usprawnienia jego funkcjonowania.
 2. Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do WOODSY.
 3. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 4. Dla celów statystycznych serwis WOODSY jest zintegrowany z własnym systemem statystyk oraz z mechanizmami statystycznymi Google Analytics oraz Facebook Ads.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
  • realizacji Zamówienia w Sklepie
  • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
  • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
 6. Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
 7. Pliki cookies pozwalają również przechowywać informacje o sesji użytkownika.
 8. Sesja internetowa, ze względu na bezstanowość protokołu HTTP, jest to niezbędny sposób na każdorazowe przekazywanie informacji pomiędzy przeładowaniami witryny. W ujęciu WWW sesja oznacza uniwersalny, spersonalizowany worek do przechowywania danych po stronie serwera. Dla każdego klienta tworzona jest osobna sesja, dzięki temu informacje te nie mieszają się pomiędzy różnymi użytkownikami danej strony.
 9. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce – szczegółowe informacje znajdziesz m.in. w jej instrukcji (pliku pomocy) lub zakładce „ustawienia”.
 10. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji Twojego urządzenia.
 11. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 12. Jeśli zamierzasz korzystać z rozwiązań dostarczanych przez Facebooka, Twitter lub LinkedIn, to najpewniej jesteś użytkownikiem tych usług – one także zostawiają swoje cookies, więc zapoznaj się z ich polityką prywatności.
 13. Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych:

 

Zabezpieczenie danych

 1. WOODSY podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

Zmiany polityki Prywatności

 1. WOODSY zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej woodsy.im.
 2. Informacja o zmianie zostanie przekazana Użytkownikom z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego Regulaminu na stronie internetowej woodsy.im.